Live Chat

ข่าวประกาศ

กิจกรรมเพิ่มโอกาสตีบวก X2

2017-05-03 14:55:55

 

กิจกรรมเพิ่มโอกาสตีบวก X2

ช่วงเวลาแห่งการตีบวกมาถึงแล้ว!!ทีมงาน Dragonica ใจดีจัดกิจกรรมเพิ่มโอกาสตีบวกให้ทุกคนในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้น 2 เท่า!!

 

ระยะเวลากิจกรรม

• เริ่มกิจกรรม 3 พฤษภาคม 2560 (หลังเปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์)

• สิ้นสุดกิจกรรม 17 พฤษภาคม 2560 (เวลา 23.59 น.)

 

รายละเอียดกิจกรรม

1.  ผู้เล่นที่เข้าเล่นเกมในช่วงเวลากิจกรรมจะได้รับบัฟพิเศษช่วยเพิ่มโอกาสในการตีบวกไอเทมติดเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ 2 เท่า

2.  บัฟนี้จะขึ้นอัตโนมัติเมื่อเข้าเกมและอยู่ตลอด 24 ชม